Czym jest medytacja Vipassana?

Vipassana  – słowo to oznacza „widzieć rzeczy takimi, jakimi są,” – jest jedną z najstarszych indyjskich technik medytacyjnych. Nauczano jej ponad 2500 lat temu, kiedy była Sztuką życia, czyli uniwersalnym lekarstwem na powszechne dolegliwości. Dla osób, które nie znają tej medytacji, dostępne jest (w języku angielskim): „Wprowadzenie do Vipassany S.N. Goenki.

Jak się jej nauczyć?

Technika medytacji Vipassana jest nauczana na 10-dniowych kursach stacjonarnych, na których uczestnicy poznają podstawy metody i praktykują przez okres wystarczający, aby doświadczyć jej korzystnych rezultatów. Nie są wymagane żadne wcześniejsze doświadczenia z medytacją. Na kurs można się zgłosić po dokładnym zapoznaniu się z Regulaminem.

Gdzie się jej nauczyć?

W Polsce kursy odbywają się przez cały rok w nowo wybudowanym ośrodku Dhamma Pallava, otwartym w 2017 roku. Informacje na temat dat kursów planowanych na bieżący rok oraz jak się na nie zgłosić dostępne są na stronie kursy. Informacje o kursach odbywających się w innych krajach, na całym świecie, można znaleźć na stronie www.dhamma.org

Finansowanie kursów

Kursy finansowane są wyłącznie z dobrowolnie ofiarowanych darowizn. Nie ma ustalonych opłat za uczestnictwo, nawet za koszt jedzenia i zakwaterowania. Wszystkie wydatki pokrywane są całkowicie z darowizn osób, które ukończyły taki kurs, doświadczyły korzyści płynących z Vipassany i pragną umożliwić innym wzięcie udziału w takim samym kursie. Ani nauczyciel, ani jego asystenci nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Zarówno oni, jak i organizatorzy oraz obsługa pracują jako wolontariusze.

Organizacja pożytku publicznego

Polska Fundacja Medytacji Vipassana ma status organizacji pożytku publicznego, co pozwala na przekazanie jej obecnie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Numer Fundacji w KRS to: 0000370893. Więcej informacji w sekcji dla starszych uczniów w zakładce "1,5% podatku na OPP".